Nieuwsbrief

Beste leden,

Zoals u allen weet heeft onlangs de Ledenvergadering plaatsgevonden.
Twee heel belangrijk agendapunten waren “Verkiezing bestuur” en “afhandelen bij beëindiging vereniging”.
  1. Verkiezing bestuur.
    Het bestaande bestuur heeft zich niet verkiesbaar gesteld. Onveranderd zoals elk jaar heeft niemand van de aanwezige leden zich tijdens de vergadering beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Vanuit de niet aanwezige leden is eveneens geen schriftelijke aanmelding ontvangen.
  2. Afhandelen bij beëindiging vereniging.
    Zoals in onze eerdere nieuwsbrieven van 15-12-2023, 29-1-2024 en 17-2-2024 waarin wij u melding maakten van de komende Ledenvergadering en m.n.
    het verzoek om een nieuw bestuur, is geen respons gekomen.
Dit alles bij elkaar heeft het huidige bestuur doen besluiten hun functie neer te leggen. Hiervoor is de vergadering een stemming gevraagd, waarbij conform de statuten een minimaal aantal stemmen aanwezig waren en is de vergadering met een handstemming unaniem akkoord gegaan met het beëindigen van de vereniging.
Tijdens de vergadering zijn de voorzitter en secretaris gekozen om de opheffing van de vereniging te gaan verzorgen. Uiteraard zullen wij u van de voortgang op de hoogte houden.

Nogmaals, het spijt ons u niet anders te kunnen berichten.


Met vriendelijke groet,

Het Bestuur E.F.F. e.V.
Voorzitter, Jan Berendsen
Vice-voorzitter, Patrick Wenzel
Penningmeester, Martin Spit
Secretaris, Pasco Kas
 
Share our website